Multimedia

Kto jest kim na budowie – uczestnicy procesu budowlanego

Kto jest kim na budowie – uczestnicy procesu budowlanego

W procesie budowy uczestniczy wiele osób i to dzięki ich współpracy możliwe jest wzniesienie obiektu od A do Z. Kim są uczestnicy procesu budowlanego i jakie mają oni obowiązki? Sprawdzisz to w naszym artykule!

Uczestnicy procesu budowlanego

Aby budowa przebiegała prawidłowo, konieczne jest spełnienie szeregu warunków, dlatego będzie to nie tylko dobry projekt architektoniczny, ale także uczestnicy procesów budowlanych i firma budowlana, która zatrudnia fachowców zajmujących się realizacją prac.

Uczestnicy procesów budowlanych to osoby, które spełniają na budowie odpowiednie funkcje i mają konkretne prawa i obowiązki. Kim oni są?

Pod pojęciem uczestników procesu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego znajdują się cztery osoby:

 • Inwestor,

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego,

 • Projektant,

 • Kierownik budowy.

Każdy z uczestników procesu budowlanego powinien posiadać właściwe uprawnienia do prowadzenia swoich czynności. Za co odpowiadają powyżsi specjaliści?

Inwestor

Inwestorem zgodnie z Prawem budowlanym określa się osobę, która zainicjowała proces budowlany i zatrudnia ona innych uczestników procesu budowlanego, wykonawców prac budowlanych, a także odpowiada za finansowanie inwestycji.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego inwestorem są najczęściej członkowie rodziny, natomiast w przypadku budownictwa wielorodzinnego czy komercyjnego jest to deweloper. 

Do zadań inwestora należą między innymi:

 • Dostarczenie projektu budowlanego,

 • Kierowanie budową za pośrednictwem kierownika budowy,

 • Dbanie o bezpieczeństwo na budowie,

 • Wykonanie prac budowlanych,

 • Nadzór nad robotami.

Warto jednak wskazać, że inwestor nie musi prowadzić tych czynności samodzielnie, ponieważ może zatrudnić osoby, które będą za nie odpowiedzialne, przykładowo zajmuje się tym firma budowlana, która spełnia funkcję generalnego wykonawcy na budowie czy inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inwestor ma prawo do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego lub też może być on do tego zobowiązany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, zależnie od realizowanego obiektu.

Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego może być korzystnym wyborem wtedy, gdy prace realizuje firma budowlana posiadająca własnego kierownika budowy, ponieważ inspektor może wówczas kontrolować prowadzone prace, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla inwestora.

Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiada między innymi za:

 • Reprezentację inwestora na budowie,

 • Kontrolowanie, czy prace są prowadzone zgodnie z założeniami projektowymi, przepisami oraz wiedzą techniczną,

 • Sprawdzanie materiałów budowlanych,

 • Sprawdzanie i odbieranie robót,

 • Kontrolowanie rozliczeń na budowie.

Projektant

Ważnym uczestnikiem procesu budowlanego jest też projektant, którego zadaniem jest zaprojektowanie budynku.

Inwestor może zdecydować się na zakupienie gotowego projektu domu – wtedy konieczna jest jego adaptacja do działki przez architekta adaptującego, ale może on także zlecić wykonanie projektu indywidualnego.

Projektant odpowiada między innymi za:

 • Przygotowanie projektu budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • Pozyskanie odpowiednich opinii i przeprowadzenie uzgodnień wymaganych do przygotowania projektu,

 • Sprawdzenie zastosowanych rozwiązań projektowych,

 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją projektu na żądanie inwestora lub innego organu.

Kierownik budowy

Kierownika robót uznaje się nie bez powodu za najważniejszą osobę na placu budowy, ponieważ to właśnie jego zadaniem jest koordynowanie i nadzorowanie prowadzonych prac na budowie.

Najczęściej kierownika budowy wyznacza firma budowlana, w której zleciło się prace, ale również można zatrudnić go we własnym zakresie, gdy planuje się realizowanie prac metodą gospodarczą, dlatego wtedy inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest już konieczny.

Do zadań kierownika budowy zaliczane są w szczególności:

 • Przejęcie terenu budowy od inwestora i jego właściwe zabezpieczenie,

 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej budowy oraz dokumentacji powykonawczej,

 • Zadbanie o geodezyjne wytyczenie obiektu razem z geodetą,

 • Organizacja procesów budowlanych wraz z kierowaniem budową,

 • Wstrzymywanie prac w razie pojawienia się nieprawidłowości,

 • Kontakt z inwestorem i zgłaszanie mu prowadzonych robót do sprawdzenia, odbioru oraz zawiadamianie go o wstrzymaniu robót,

 • Zgłoszenie gotowego obiektu do odbioru.

Kierownik robót

Warto również wspomnieć o kierowniku robót, którego uprawnienia są analogiczne do kierownika budowy, natomiast zajmuje się on określonymi rodzajami robót, na przykład robotami ziemnymi czy instalacyjnymi. Kierownik robót podlega pod kierownika budowy.

Więcej informacji na temat prowadzenia budowy można znaleźć na stronie https://roboty-ogolnobudowlane.pl/ 

Materiał zewnętrzny

Udostępnij