Multimedia

Jak działają systemy oddymiania budynków?

Jak działają systemy oddymiania budynków?

Systemy oddymiające budynki, czyli systemy SVS pozwalają na sprawną ewakuację i ugaszenie pożaru. Jak dokładnie działają takie systemy?

Obecnie według przepisów w wielu budynkach należy zamontować system oddymiania, którego zadaniem jest usuwanie dymu oraz ciepła, które powstają w trakcie pożarów. Dzięki nim można poprawić bezpieczeństwo osób oraz ochronić budynek i jego wyposażenie przed uszkodzeniem. 

Jak zbudowany jest system oddymiania?

System oddymiania jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa użytkownikom i zminimalizowania szkód w budynku podczas pożaru. Pozwala on również strażakom na przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej i gaśniczej.

Każdy system oddymiania składa się z szeregu współpracujących ze sobą elementów, które zaliczane są również do większego systemu przeciwpożarowego – PPOŻ.

Na system oddymiania składają się poniższe elementy:

  • klapy oddymiające

  • wentylatory wyciągowe

  • centrala sterująca

  • przyciski oddymiania

  • czujniki dymu

  • zasilanie

System SVS – na czym polega oddymianie budynku?

Systemy oddymiania działają poprzez wytwarzanie podciśnienia wewnątrz budynku. W ten sposób dochodzi do efektywnego wyciągania dymu i ciepła z wnętrza budynku przez otwory wentylacyjne i wentylatory wyciągowe. 

Poniżej zaprezentowano, jak dokładnie działają poszczególne elementy wchodzące w skład systemu oddymiającego:

Klapy oddymiające

Klapy oddymiające są instalowane w całym budynku i zazwyczaj znajdują się na klatkach schodowych, w szybach wind i dużych otwartych przestrzeniach. Klapy te automatycznie otwierają się w przypadku pożaru, umożliwiając odprowadzenie nadmiaru dymu i ciepła.

Wentylatory wyciągowe

Wentylatory są instalowane na dachu budynku i połączone kanałami z klapami oddymiającymi. Kiedy klapy dymowe się otwierają, wentylatory wyciągowe włączają się, tworząc podciśnienie wewnątrz budynku. W ten sposób dochodzi do usunięcia dymu i ciepła z budynku.

Czujki i ręczne sygnalizatory pożaru

System oddymiania współpracuje z czujkami dymu oraz z ręcznymi sygnalizatorami pożaru. Dzięki połączeniu z takim systemem sygnalizacji pożaru, który wykrywa obecność dymu lub ognia, system oddymiania może uruchomić się automatycznie. Po wykryciu pożaru uruchamia się system oddymiania, dlatego klapy oddymiające i wentylatory oddymiające otwierają się automatycznie.

Centrala sterująca

Cały system jest także połączony z centralą sterująca systemu przeciwpożarowego. Zadaniem centrali jest przyjmowanie informacji z czujników i sygnalizatorów, a następnie uruchamianie elementów systemu.

Zasilanie

Dla efektywnego działania systemy oddymiania są wyposażone w zasilanie rezerwowe, takie jak generator lub akumulator. Dzięki temu system oddymiający może działać nawet w przypadku przerwy w głównym zasilaniu podczas pożaru.

Podsumowując, system oddymiania działa poprzez wytwarzanie podciśnienia wewnątrz budynku, dlatego pozwala on na usuwanie z niego dymu oraz ciepła. System uruchamia się automatycznie, gdy czujniki wykryją obecność dymu lub ognia albo jedna z osób przebywających we wnętrzu budynku uruchomi alarm. 

Udostępnij